SEKRETESS

På Harpan.se är skyddet av våra besökares integritet och säkerheten för deras data grundläggande för vår verksamhet. Vår webbplats använder små, textbaserade filer, kända som cookies, som tillfälligt lagras på användarens enhet. Dessa cookies är avgörande för att möjliggöra olika webbplatsfunktioner, inklusive analys av webbplatstrafik via Google Analytics, i enlighet med de regler som föreskrivs av Datainspektionen.

Google Analytics

- I linje med samtida integritetslagstiftning har vi upprättat ett databehandlingsavtal med Google, för att säkerställa att de data vi samlar in hanteras och skyddas noggrant.

- Åtgärder har vidtagits för att anonymisera delar av IP-adresserna för att förhindra att de loggas i sin helhet, vilket därmed stärker användarnas integritet.

- Vi upprätthåller en strikt policy som förbjuder delning av analysdata med några Google-tjänster utöver det som omfattas av vårt avtal.

- Vår policy förbjuder strikt sammanslagning av Google Analytics-cookies med några andra Google-tjänster eller funktioner.

Kontaktformulär

- Harpan.se tillhandahåller ett användarvänligt kontaktformulär för att underlätta rak kommunikation. Detta formulär kräver att en e-postadress tillhandahålls, vilken används uteslutande för att hantera användarfrågor, och därigenom möjliggöra effektiv kommunikation.

- Vi är åtagit oss att absolut konfidentialitet gällande informationen som tillhandahålls genom detta formulär, och säkerställer att den förblir skyddad mot obehörig tredjepartsåtkomst.

- Efter att användarfrågor har hanterats raderas sådan information snabbt från våra system, vilket återspeglar vårt åtagande att upprätthålla datasäkerhet.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy som vi anser lämpligt. Eventuella ändringar kommer att kommuniceras transparent på vår webbplats, för att säkerställa att våra besökare hålls informerade. Vi uppmuntrar våra besökare att regelbundet kontrollera denna avdelning för att hålla sig uppdaterade om eventuella uppdateringar till våra integritetsåtgärder.

För mer information eller för att framföra frågor eller feedback angående vår integritetspolicy, är användare välkomna att nå ut genom kontaktformuläret på vår webbplats.